Jurist i Göteborg som kan hjälpa till att förebygga konflikter

Trots att man inte har planer på att gå skilda vägar då man är kär, lycklig och på väg att gifta sig så kan det fortfarande vara klokt att vidta vissa åtgärder för att underlätta om man någon gång skulle göra det. Ett äktenskapsförord är något som kan vara väldigt skönt att ha om det skulle visa sig att man inför en separation har svårt att komma överens. För de som inte planerar att gifta sig men som lever tillsammmans och har många gemensamma tillgångar kan ett samboavtal vara en bra idé.

Ett avtal kan ge trygghet för bägge parter

Med ett äktenskapsförord eller ett samboavtal har man möjlighet att juridiskt säkra sina tillgångar. Det kan till exempel handla om att man äger något mycket värdefullt som man inte vill ska vara en del av de gemensamma tillgångarna vid en separation. Det kan också handla om att man vill göra det möjligt för en partner att bo kvar i den gemensamma bostaden om man skulle avlida. Det finns därmed flera anledningar att upprätta ett avtal och behöver inte betyda att man inte litar på den andra parten. 

Det är viktigt att göra rätt för att det ska vara giltigt

För att ett avtal ska vara giltigt finns det vissa formkrav som måste följas. Därför är det klokt att använda sig av en duktig jurist vid upprättandet av äktenskapsförord eller samboavtal för att säkerställa att de anses giltiga om de en dag behöver användas. Den som till exempel söker jurist i Göteborg kan vända sig till Advokatfirman Ottoson & Pakas.

En professionell advokatfirma

På advokatfirman Ottoson & Pakas har de lång erfarenhet av familjerättsliga frågor och kan ge kvalificerad rådgivning både för att förebygga senare problem samt juridisk hjälp om det redan har uppstått någon form av tvist. Advokatfirman Ottosson & Pakas kan bland annat hjälpa till att ge förslag på konstruktiva lösningar.

Krånglig juridisk process

Föreställ dig att leva ett liv i ett land i fullständig misär. Det är inbördeskrig, du har inga pengar och du och din familj lever i ständig fara och förföljelse. En tid har du förberett dig för att kunna fly, och en dag är det fullständigt ohållbart att stanna kvar där. Du måste fly för ditt liv. En lång kamp har börjat. Många månader senare har du gått igenom sju helveten och ingen skulle tro dig om du berättade vad du har sett. Du sätter för första gången i ditt liv en fot i ett land där du hoppas få leva i fred. Bara för att mötas av krånglig byråkrati och juridiska processer på ett språk du inte behärskar. 

Beroende av juridiskt ombud 

Detta scenario möter de som flytt till ett annat land och vill söka asyl, det vill säga skydd för att få stanna i landet i fråga. Det är otroligt svårt att gå igenom en sådan juridisk process på egen hand utan en advokat. Man blir beroende av ett juridiskt ombud vid sin sida som är påläst kring asylrätten, migrationsrätt och juridik generellt, någon som kan föra ens talan och representera en i kampen om att få stanna. 

 

Rätten att söka asyl 

Du har lika mycket asylrätt i Göteborg i Sverige som i Tokyo i Japan enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Däremot har man inte alltid rätt att stanna i landet i fråga. Det är här du behöver stöd av en advokat som kan hjälpa dig åberopa dina flyktskäl och hjälpa dig föra fram argument och bevisning för att du ska få lov att stanna kvar i landet du har kommit till. Du lämnas inte ensam. Advokaten är där helhjärtat för dig och lämnar inte din sida. Läs mer om dina möjligheter till juridiskt stöd här: https://advokatfirmanop.se/sv