Krånglig juridisk process

Föreställ dig att leva ett liv i ett land i fullständig misär. Det är inbördeskrig, du har inga pengar och du och din familj lever i ständig fara och förföljelse. En tid har du förberett dig för att kunna fly, och en dag är det fullständigt ohållbart att stanna kvar där. Du måste fly för ditt liv. En lång kamp har börjat. Många månader senare har du gått igenom sju helveten och ingen skulle tro dig om du berättade vad du har sett. Du sätter för första gången i ditt liv en fot i ett land där du hoppas få leva i fred. Bara för att mötas av krånglig byråkrati och juridiska processer på ett språk du inte behärskar. 

Beroende av juridiskt ombud 

Detta scenario möter de som flytt till ett annat land och vill söka asyl, det vill säga skydd för att få stanna i landet i fråga. Det är otroligt svårt att gå igenom en sådan juridisk process på egen hand utan en advokat. Man blir beroende av ett juridiskt ombud vid sin sida som är påläst kring asylrätten, migrationsrätt och juridik generellt, någon som kan föra ens talan och representera en i kampen om att få stanna. 

 

Rätten att söka asyl 

Du har lika mycket asylrätt i Göteborg i Sverige som i Tokyo i Japan enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Däremot har man inte alltid rätt att stanna i landet i fråga. Det är här du behöver stöd av en advokat som kan hjälpa dig åberopa dina flyktskäl och hjälpa dig föra fram argument och bevisning för att du ska få lov att stanna kvar i landet du har kommit till. Du lämnas inte ensam. Advokaten är där helhjärtat för dig och lämnar inte din sida. Läs mer om dina möjligheter till juridiskt stöd här: https://advokatfirmanop.se/sv