Jurist i Göteborg som kan hjälpa till att förebygga konflikter

Trots att man inte har planer på att gå skilda vägar då man är kär, lycklig och på väg att gifta sig så kan det fortfarande vara klokt att vidta vissa åtgärder för att underlätta om man någon gång skulle göra det. Ett äktenskapsförord är något som kan vara väldigt skönt att ha om det skulle visa sig att man inför en separation har svårt att komma överens. För de som inte planerar att gifta sig men som lever tillsammmans och har många gemensamma tillgångar kan ett samboavtal vara en bra idé.

Ett avtal kan ge trygghet för bägge parter

Med ett äktenskapsförord eller ett samboavtal har man möjlighet att juridiskt säkra sina tillgångar. Det kan till exempel handla om att man äger något mycket värdefullt som man inte vill ska vara en del av de gemensamma tillgångarna vid en separation. Det kan också handla om att man vill göra det möjligt för en partner att bo kvar i den gemensamma bostaden om man skulle avlida. Det finns därmed flera anledningar att upprätta ett avtal och behöver inte betyda att man inte litar på den andra parten. 

Det är viktigt att göra rätt för att det ska vara giltigt

För att ett avtal ska vara giltigt finns det vissa formkrav som måste följas. Därför är det klokt att använda sig av en duktig jurist vid upprättandet av äktenskapsförord eller samboavtal för att säkerställa att de anses giltiga om de en dag behöver användas. Den som till exempel söker jurist i Göteborg kan vända sig till Advokatfirman Ottoson & Pakas.

En professionell advokatfirma

På advokatfirman Ottoson & Pakas har de lång erfarenhet av familjerättsliga frågor och kan ge kvalificerad rådgivning både för att förebygga senare problem samt juridisk hjälp om det redan har uppstått någon form av tvist. Advokatfirman Ottosson & Pakas kan bland annat hjälpa till att ge förslag på konstruktiva lösningar.