Trädbesiktning – för en vacker och säker miljö

15 juni 2022
patrick pettersson

editorial

Det finns ingen värld utan träd. De är vitala för att liv ska kunna finnas på jorden och har varit viktiga genom hela mänsklighetens historia. Trots att mycket har hänt och världen har utvecklats är träden lika viktiga idag som de alltid har varit.

Den tekniska utvecklingen har gjort att det mänskliga livet idag inte riktigt kan liknas vid någon annan tidsepok, men det verkar ändå finnas något i själen hos människor som gör att man mår bra av att vara i närheten av träden. Därför spelar det ingen roll att människan har flyttat in i stadsmiljöer. Träden har fått följa med. 

 

Håll koll på dina träd

Träd kan dock utgöra en stor fara om något skulle hända med dem. De kan bli angripna av sjukdomar eller utsättas för röta. Då kommer inte längre de starka rötterna kunna hindra dem från att falla. Det kan också göra att delar av trädet spricker och faller. 

Därför är det viktigt att hålla ett noga öga på dina träd. På så sätt kan du se om någon förändring skulle ske och undvika olyckor som kan uppstå om trädet skulle falla. Tror du att något kan vara fel bör du beställa en trädbesiktning.

 

trädbesiktning

 

Få rapport och rekommendationer

När du beställer en trädbesiktning anlitar du experter inom området som undersöker ditt träd på samma sätt som en läkare undersöker sin patient. Du får sedan veta hur trädet mår samt en bedömning av trädets tillstånd. Dessutom får du veta vilka möjliga risker som trädet utgör.

Med denna information får du slutligen också rekommendationer på vad du bör göra med ditt träd utifrån din risktolerans. Det innebär att du kan skapa en handlingsplan för att se till att ingen och inget ska komma till skada. Vill du veta mer eller beställa en trädbesiktning kan du klicka in på följande länk: https://www.aliasarborist.se/traedbesiktning

Fler nyheter