Minireningsverk: en miljövänlig lösning

27 juni 2022
patrick pettersson

editorial

De allra flesta är måna om att ta väl hand om vår vackra natur. Därför är det viktigt att se till att ens avloppsvatten tas hand om på ett bra sätt. I Sverige finns det många hus med enskilt avlopp. Vad detta innebär är att bostaden inte är ansluten till ett kommunalt reningsverk. Detta gäller allt som oftast bostäder och fritidshus som ligger lite utanför tätorten.

Det kan vara så att det inte är rimligt att ansluta bostaden till det kommunala avloppssystemet. Eller att andra lösningar som att tömma avloppsbrunnen blir för omständligt beroende på var bostaden finns. Som tur är finns det lösningar som gör det möjligt att rena avloppsvattnet på egen hand.

Så fungerar ett minireningsverk

När du använder vattnet i ditt hem då du exempelvis duschar, använder toaletten, tvättar kläder eller diskar, leds det sedan ner till reningsverket. Där filtreras först och föroreningar som inte går att behandla skiljs bort. Avloppsvattnet behandlas sedan med hjälp av bakterier och särskilda kemikalier som minskar utsläpp som är farliga för naturen.

 

Minireningsverk

 

Välj rätt minireningsverk för ditt hem eller fritidshus

När man ska välja vilken typ av minireningsverk man ska installera bör man först och främst fundera på hur mycket det kommer användas. Behöver du ett reningsverk till ditt fritidshus som du bara besöker några gånger om året, räcker det sannolikt med en något mindre modell. Om det däremot handlar om ett permanentboende där hela familjen bor året runt behöver man ett större reningsverk för att klara av volymen.

Ett minireningsverk är precis som namnet antyder ett mycket litet reningsverk. Hur de geografiska förutsättningarna ser ut på din tomt påverkar naturligtvis var reningsverket går att placera. Men det är som tur är ingenting som stör semesteridyllen. När minireningsverket installeras grävs det ner under marken, men är fortfarande lättillgängligt för inspektion så man kan säkerställa att det fungerar som det ska. 

Fler nyheter