Kommunikation med stabilt kabelnätverk

24 februari 2021
patrick pettersson

Idag är kommunikation allt viktigare, både för företag och privatpersoner. De ständigt snabbare hastigheterna via högre bandbredd och ökande antal anslutna stationer gör att kraven på nätverken ökar. Utvecklingen är en logisk följd av att allt fler människor använder nätet i allt större utsträckning. Det handlar om leveranser, beställningar, direkt kommunikation med kunder och leverantörer, möten online, webbutiker med ett stort antal produkter. Det handlar också om säkerhet och brandväggar och intern kommunikation. Hela den nätbaserade infrastrukturen kräver pålitliga lösningar.

Fiber och bredband

För att få snabbare överföringshastighet finns bredband. Alltmer i samhället baseras på en fungerande bredbandsanslutning. Det finns idag en mängd funktioner som kan skötas via nätet, utöver kommunikationen via telefon eller internet. Det kan vara att styra en fastighets olika funktioner eller styra larm och övervakning. Med fler funktioner via bredband blir det ännu mycket viktigare att ha ett fibernätverk installerat. En säker internetanslutning via fiber eller kopparnät är en trygghet. Ett väl utbyggt fibersystem är en förutsättning för många aktörer oberoende av placering i landet.

Kabelsystem och trådlösa nätverk

Att komma åt trådlöst internet är något vi förväntar oss idag. Det ger en helt annan flexibilitet och gör att vi inte är bundna till en fysisk plats. Men i större anläggningar krävs ändå ett kabelsystem som är anpassat för att i sin tur kunna distribuera wifi via trådlösa enheter. Det är basen som wifi vilar på och den måste vara dimensionerad för verksamheten.

I privata bostäder finns det oftast draget en fiberledning till huset som från dosan är kopplad till en router som sänder ut wifi-signaler i huset. På ett företag eller en organisation med kanske hundratals användare, behöver infrastrukturen vara anpassad och tillräcklig för belastningen. Man eftersträvar att minimera så kallade nertider och att nätverket ska klara av framtida krav. Stabilitet och flexibilitet är ledorden. 

Fler nyheter