Erfaren brunnsborrare som känner till markförhållandena i Örebro

21 december 2021
jonas olsson

editorial

Det är mycket som kan gå fel vid en brunnsborrning om man slarvar med planeringen och inte tar reda på vilka markförhållanden som råder. Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och de allra flesta är i behov av rikliga mängder rent vatten varje dag. Slarvig planering eller riskbedömning inför borrningen kan leda till att man får en brunn som inte klarar att leverera den mängd vatten man behöver. Kanske sker det inte med en gång, utan brunnen sinar först efter några år. 

Då det kostar en hel del att borra en ny brunn vill man givetvis att den ska hålla minst i flera årtionden, men det är inte bara vattenbrist man kan drabbas av vid slarvig planering. Vill det sig riktigt illa kan vattnets kvalitet vara så dålig att det måste renas innan man kan använda det. Reningsfilter för vatten kostar en hel del och måste bytas ut regelbundet. 

 

image

 

Anlita ett certifierat företag med ordentliga försäkringar 

Det finns visserligen ingen brunnsborrare som kan garantera att vattnet inte kommer att behöva renas. Detta då man aldrig helt kan veta vad som finns under marken. Men genom erfarenhet och kännedom om markförhållandena i trakten så brukar man många gånger kunna undvika detta. Vill man anlita ett företag för brunnsborrning i örebro ska man därför vända sig till någon som tidigare borrat efter vatten i området.

Givetvis ska man även jämföra priser mellan fler aktörer om det är möjligt. Viktigt är också att titta på referenser och att faktiskt ringa upp dessa och ställa frågor. Företaget man anlitar måste också vara certifierade och ha ordentliga försäkringar om något skulle gå fel. Det kan också vara bra att göra en kontroll av företaget hos Skatteverket för att se om det finns några obetalda skatter eller om ekonomin är dålig och det finns risk för konkurs.

Fler nyheter