En trädbesiktning kan säkerställa trädens hälsa

01 mars 2022
Cecilia Olsson

editorial

Att ha träd på tomten är både vackert och mysigt, samtidigt som de erbjuder skydd mot vind, sol, regn och annan nederbörd. Träd är dessutom viktiga för luften och det finns därmed väldigt många goda anledningar att ta hand om sina träd så att de håller sig starka och friska. En viktig del i det kan vara att besiktiga träden med jämna mellanrum för att upptäcka eventuella problem i ett tidigt stadie. Då kan det bli betydligt enklare att rädda trädet och göra så att det får tillbaka sin ursprungliga styrka.

Upptäck problemen i tid med hjälp av trädbesiktning

Det är till exempel inte ovanligt att träd drabbas av röta eller sjukdom. Förutom att trädet troligtvis kommer att dö med tiden om inget görs åt saken så kan ett sjukt träd dessutom innebära en fara för omgivningen, speciellt i bebyggd miljö där nedfallna grenar kan orsaka stor skada. Genom att göra en besiktning av trädet (eller träden) så kan fel upptäckas och det blir därmed möjligt att vidta rätt åtgärder för att trädet återigen ska kunna må bra. 

trädbesiktning

Finns det starka misstankar om att ett eller flera träd är drabbade av röta eller sjukdom så är det klokt att boka en trädbesiktning. Även i fall då inget fel har upptäckts så kan det fortfarande vara bra att göra regelbundna besiktningar av träden, för att de ska kunna ha de bästa förutsättningarna att hålla sig starka och friska. 

Professionell trädbesiktning i Skåne

Den som är i behov av trädbesiktning i Skåne kan vända sig till Alias Arborist. De kan vid en besiktning bedöma trädets tillstånd, eventuella risker samt lämna förslag på lämpliga åtgärder. Alias Arborist okulärbesiktigar hela trädet från roten hela vägen upp till kronan, vilket gör att symptom relaterade till trädets stabilitet och kondition kan upptäckas i tid. Säkerställ trädets välmående genom att boka en besiktning idag!

Fler nyheter