Optimera och anpassa rätt

För att ni på ert företag ska veta exakt vad era kunder behöver och hur de vill att deras problemlösningar ska se ut behöver ni fråga dem, ni behöver göra undersökningar. Allt för många innovatörer och uppfinnare skapar en produkt som de själva tycker är genial, men de tänker inte på att alla inte tänker och har samma behov som dem. Både innan du tar fram och när du tagit fram en ny produkt bör du genomföra marknadsundersökningar. Först behöver du ta reda på om behovet är tillräckligt stort för att det ska löna sig att skapa produkten.

 

Före, efter och längst vägen

Du bör alltså undersöka marknaden via en marknadsundersökning, hur stor publik rör det sig om och stämmer deras upplevda behov överens med det behov du tänkt från början. Utifrån resultat av undersökningen får du skruva lite på din idé. Därefter tar du fram en prototyp av den tänkta produkten och sedan är det dags för nästa marknadsundersökning. Du ska i steg två göra produkttester med tänkta användare. Är den smidig, fungerar den på ett tillfredsställande sätt och är den snygg nog för att de ska köpa den?

Den viktiga optimeringen

När du fått svar på dina första undersökningar och skruvat längst vägen för att anpassa efter marknadens behov och önskemål så kan du starta en större produktion av din produkt. Men inte heller här har du undersökt klart. Nu är det dags att genomföra Marknadsundersökningar för att se hur produkten tas emot på marknaden. Vilken typ av marknadsföring som fungerar bäst gentemot målgruppen och så vidare. Beroende på hur din målgrupp ser ut finns olika kanaler för marknadsföring. Ditt budskap och utförande av detta påverkar därför hur du når ut. Det gäller alltså att testa och optimera steg för steg. Effektmätningar och annonsmätningar kan kompletteras med större marknadsundersökningar för att hela tiden skruva på kampanjeffektiviteten.