Allt gott

Efteråt tog Kungen Wigforss i hand och hoppades att han inte tog illa upp. Kungen hade velat tala helt uppriktigt med mera. Detta var naturligtvis inte helt oväntat men kom, trots detta, något oväntat. Elander sa att man fick pröva remissyttrandena och se om det gick att göra något åt all denna vanskliga prejudicering. Kungen var mycket nöjd med konseljen och fann att allt var gott, åtminstone för tillfället. Erlander sa att prinsen borde ta ett snabblån, ett så kallat sms-lån och denne undrade vad detta var för något. När prinsen fick klart för sig att det var Morebanker som stod för upplägget blev han alldeles till sig eftersom detta skulle kunna gynna den befarade ekonomiska ansträngning som den väntade flyktingströmmen skulle innebära. Oscarson kom i detta läget att spela en avgörande roll och det var nära att han blåst av det hela med hänvisning till en udda paragraf i ett stycke ingen läst. General Ehrensvärd har i pressen gått till ganska brydd attack mot just blancolån av detta slag men han höll tyst.

Mot ljusare tider

Meddelande från Oslo att Lange gärna vill höra min mening angående utsikterna för en norsk hänvändelse till FN i anledning av spanska repressalier i Norge. TT har samtidigt smusslat ut undan ett uttalande från UD i anledning av general Ehrensvärds polemik mot mitt tal i Malmö. Utrikesnämndens memorialprotokoll innehåller inte något annat än nytt bevis för att Sandler och jag gick på stan i förrgår kväll och där träffade en viss Lustig som kom att hänga på oss hem. Det var förstås inte planerat så men så fick det bli. Vi gjorde alltså gemensam sak och gick hem till oss. Under de timmar vi satt där och diskuterade saken som var vid handen fann vi oss tillslut inbegripna i ett gräl som varade under några timmar. Det var inte så farligt och slutade lyckligt. Men några nya lån blev det ju inte.