Upptäck dolt eller konstatera synligt mögel med hjälp av smidiga tester

Svartmögel är en vanligt förekommande företeelse i bostäder, men det är dessvärre ingen positiv sådan. Mögelsvampar frigör sporer och ofta även giftiga små partiklar i luften som kan orsaka hälsoproblem. Svartmögel kan orsaka trötthet, huvudvärk, andningssvårigheter samt andra allergiliknande symtom. Om det går riktigt långt så kan mögel orsaka astma och permanenta allergier. Därför är svartmögel ett problem som bör åtgärdas så snart som möjligt efter att det har upptäckts. 

Hur vet man om det finns svartmögel i hemmet?

Om någon i bostaden börjar uppleva något av de ovanstående symtomen och det inte finns någon annan uppenbar orsak till besvären så kan det vara klokt att testa för dolt svartmögel. Mögel kan gömma sig bakom tapeter, paneler, under golvet eller liknande vilket gör att man inte kan se det men däremot känna det genom att symtom uppstår. Med ett luft- eller dammtest kan man ta reda på om det finns dolt svartmögel i hemmet.

Det finns även synligt svartmögel som är betydligt lättare att upptäcka eftersom man kan se det med blotta ögat. En yta som drabbats av svartmögel får ofta svarta eller mörka fläckar. Det är vanligt i badrum och på ytor runt diskhoar eftersom svartmögel trivs i fuktiga miljöer. Misstänker man att fläckar som uppstått är svartmögel bör man göra ett yttest för att ta reda på om det krävs några åtgärder.

Beställ smidiga mögeltester 

Fukten är väldigt vanlig i våra bostäder vilket gör att det finns förutsättningar för svartmögel att frodas. Fukt orsakas ofta av olämpliga levnadsvanor, problem med själva byggnadskonstruktionen eller vattenskador. Oavsett orsak till problemet så är det som sagt viktigt att ta reda på om man drabbats av svartmögel samt åtgärda det snarast möjligt. På mögel-test.se finns luft-, damm- och yttest som snabbt kan ge svar på om man drabbats av svartmögel eller ej.