Trygghet sätter oss fria

Ordning och reda är något många av oss önskar, både i det privata men även inom det publika och det offentliga. Att kunna känna oss trygga, att någon upprätthåller lag och ordning är kanske det viktigaste för att vi människor ska känna att vi kan vara fria. Lagar, regler, ordningsmakten om det så är militären, polis, bevakningsföretag och ordningsvakter eller väktare som talar om för oss vad vi kan och får göra, ibland också när och hur vi får göra något och möjligen också vem som får göra vad – är grunden för vår frihet, är det som ”sätter oss fria”.

 

En grundbult i samhället.

Bevakningsföretag och ordningsvakter är en del av apparaten som upprätthåller lag och ordning i vårt samhälle; grundbulten för vår demokrati, för vårt samhälle och för vår välfärd. Ordningsvakter är bland annat de som upprätthåller ordningen när en demonstration eller ett offentligt möte äger rum. Att få tillhöra denna skara av ordningsvakter är således något hedrande, det innebär att man gör skillnad.

 

 

För vem?

Det ställs höga krav på en ordningsvakt. Utöver Laglydnadskravet i 4 § lagen om ordningsvakter ställs krav på lämplighet gällande egenskaper och förmågor. Höga krav är viktigt, då ordningsvakter har begränsade polisiära befogenheter, rätt att avvisa personer som stör, att omhänderta folk som stör eller utgör en fara för sig själv eller andra. Ordningsvakter får också använda våld vid behov. Ordningsvakter står under tillsyn av polisen och utbildas också av polisen. Är du intresserad av att jobba som ordningsvakt för ett bevakningsföretag i Göteborg ? Ett företag som exempelvis Blue Light Security erbjuder stora möjligheter. De har en lång erfarenhet, ett stort kontaktnät med andra bevakningsföretag och aktörer, de erbjuder olika utbildningar samt åtar sig uppdrag över större delar av landet. Läs, kontakta ett bevakningsföretag och se om bevakningsföretag och jobbet som ordningsvakt är något för dig.