Att stänga av och hålla tätt

Ventiler har olika användningsområden och finns av olika slag. Funktionen de fyller är oftast viktig. Det kan handla om att lätta på tryck eller se till att vätskor och gaser flödar som de ska. Ibland vill man inte att det ska flöda alls. Då är det en avstängningsventil som man behöver. Avstängningsventiler ska inte bara stänga av flöden. De ska även klara av att hålla tätt, oavsett trycket som byggs upp av det som de stoppar.

  

Olika typer

Avstängningsventiler kan vara konstruerade på olika sätt. De kan vara av typen sätes- eller kilslidsventil. Även sådana som kallas kul- eller vridspjällsventiler finns. Ibland kan man behöva en backventil som är konstruerad för att enbart släppa fram en vätska eller gas i en riktning. Vilken modell man behöver av alla avstängningsventiler som finns bestäms alltid till slut av vilken verksamhet man sysslar med. Olika gaser och vätskor kräver olika avstängningsventiler. Olika industrier och verksamheter har olika behov.

   

 

Se till att hitta rätt

Att hitta rätt typ bland alla avstängningsventiler som finns är inte alltid lätt. Man måste titta på vad det är för typ av ventil man är i behov av. Vilken ventil man kan tänkas behöva beror på vad det är som ska röra sig genom det system där ventilen sitter. En petrokemisk industri har inte behov av samma typ av ventiler som kanske en läkemedelstillverkare eller en färgtillverkare har. Det är säkrast att göra en noggrann analys av sitt ventilbehov innan man installerar en anläggning. Att allt blir rätt från början är viktigt för att säkerställa en ostörd drift och en säker produktion. För att få veta mer om ventiler i allmänhet och om avstängningsventiler i synnerhet är https://www.askalon.com/sv/produkter/ventiler/avstangningsventiler en bra sida. Där kan man även få hjälp och information om det mesta som rör ventilbehov.