Hjälp med stresshantering

Stress är en av de vanligaste grunderna till såväl allvarliga som mindre problemartade sjukdomar och ohälsa i vår tid. Ett sätt att bidra till en minskad stressnivå är att använda ett kosttillskott som ökar kroppens förmåga till återhämtning och stresshantering. Ett väl beprövat medel är Adrenal, som på engelska betyder binjure, och det är dessutom ingrediensen i kosttillskottet. Adrenal ökar den mänskliga binjurens funktion som har till uppgift att producera goda hormoner för kroppens välbefinnande och harmoni. I dagens stressade samhälle kan binjurens funktion vara sänkt samtidigt som behovet av de goda hormonerna är större. Detta kan Adrenal hjälpa till att balansera på ett enkelt sätt. 

 

Process och härkomst

Produktionen av hälsotillskottet går till så att binjurar från gräsbetande kor frystorkas och mals till pulver som man sedan tillverkar tabletter eller kapslar av. Binjurarna sitter i anslutning till njurarna och är i normala fall inget som går vidare till köttproduktionen. Det innebär att ingrediensen till Adrenal vanligtvis blir djurmat eller kasseras. Man använder endast binjurar från djur som fått foder fritt från hormoner och bakteriehämmande medel för att inte föra vidare något ovälkommet i kosttillskottet.

 

 

Dosering och längd

Hur man doserar varierar beroende på sort och styrkan på Adrenal. Normalt rekommenderas ett intag tre gånger per dag vid måltid för att få en jämn nivå i kroppen. Det kan ta ett par veckor innan man börjar märka skillnaden och det är viktigt att man i samband med Adrenal äter en bra och sammansatt kost, motionerar och är noga med sin sömn. För att få den bästa effekten bör man även ta hand om sig genom mindfulness eller meditation. Tanken är att alla dessa faktorer tillsammans ger den dagliga rutin och förutsättning som behövs för ett bättre och mer harmoniskt liv. På så vis klarar man av vardagens stressfulla situationer bättre och bättre med tiden.